logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 maja 2018 r.

WOP.271.16.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 1 i 2

 

               

Informuję, że w dniu 23 maja 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w części 1 i 2.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Z postępowania w części 1 odrzucono ofertę firmy PHU KULINARIA Ewa Marcinkowska Ul. Lotnicza 10 64-920 Piła na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca wniósł wymagane wadium w sposób nieprawidłowy. Wadium wniesione w formie pieniądza nie zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najwyżej oceniona oferta nie mieści się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do złożenia dokumentów i składania jakichkolwiek wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

Z postępowania w części 2 odrzucono ofertę firmy Gastro Irena Dzwonnik Ul. Mieszka I-go 5/35 97-300 Piotrków Trybunalski na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca wniósł wymagane wadium w sposób nieprawidłowy. Wadium wniesione w formie pieniądza nie zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

 

Część 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Doświadczenie zawodowe w szt.

[pkt]

Kwota deklarowanego wkładu do kotła w zł.

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

Ul. N. M. Panny 14/1

59-220 Legnica

1 738 260,00

[47,03]

7

[20]

6,50

[20]

87,03

2.

Gastro Irena Dzwonnik

Ul. Mieszka I-go 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

1 465 776,00

[x]

4

[x]

6,50

[x]

x

3.

K10 Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 10, Lusowo

62-080 Tarnowo Podgórne

1 362 420,00

[60]

2

[7]

6,05

[18,62]

85,62

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-05-24 10:24:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-05-24 10:24:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-05-24 10:26:41)