logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 7 czerwca 2018 r.

WOP.271.30.2018

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę kortów tenisowych wraz z zarządzaniem na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-08 10:40:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-08 10:40:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-08 10:40:01)