logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 31 lipca 2012 r.

ZP. 271.41.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 31 lipca 2012 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej Domu Kultury w Przeźmierowie, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Złożone w terminie pismo Wykonawcy dotyczące wycofania wcześniej złożonej oferty oraz kolejna oferta (nr 16), z nieumyślnej winy Zamawiającego dotarły na sesję otwarcia ofert po terminie tj.  30/07/2012 po godz. 10:15.

Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie postępowanie  zostanie ponowione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-31 10:29:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-31 10:29:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-31 10:29:38)