logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 30 marca 2016 r.

ZP. 271.6.2016

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 30 marca 2016r. Zamawiający unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowy budynków komunalnych w Sierosławiu, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Złożona w terminie kolejna oferta (nr 9), z nieumyślnej winy Zamawiającego dotarła na sesję otwarcia ofert po terminie tj.  30/03/2016r. po godz. 10:15.

Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie postępowanie  zostanie ponowione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-03-31 14:56:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-03-31 14:56:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-03-31 14:56:32)