logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 28 czerwca 2012 r.

ZP. 271.22.2012

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 28 czerwca 2012 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżek pieszych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

  • 1. VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Spółka jawna ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki - cena brutto: 29615,26 zł.
  • 2. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne - cena brutto: 26059,42 zł.

 

Z postępowania Zamawiający odrzucił oferty nw. firm:

•1.      VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka Spółka jawna ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca wycenił i złożył ofertę na budowę 100m ścieżek o szerokości 2,5m. Natomiast Zamawiający wymagał złożenia oferty na budowę 1022m ścieżek o szerokości 2,5m, co wynikało z załączonego do SIWZ planu sytuacyjnego w skali 1:1000.

•2.      MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca wycenił i złożył ofertę na budowę 100m ścieżek o szerokości 2,5m. Natomiast Zamawiający wymagał złożenia oferty na budowę 1022m ścieżek o szerokości 2,5m, co wynikało z załączonego do SIWZ planu sytuacyjnego w skali 1:1000.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-06-29 08:36:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-06-29 08:36:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-06-29 08:36:50)