logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 sierpnia 2014r.

ZP.271.45.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na przebudowę pasa drogowego ul. Uroczej i ul. Pięknej w Wysogotowie

 

 

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2014r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Uroczej i ul. Pięknej w Wysogotowie.

W postępowaniu złożono 4 oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

  60-476 Poznań

185 607,00 zł

 

2.

 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

223 321,38 zł

 

3.

 KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1

62-270 Kłecko

149 787,47 zł

 

4.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

189 420,00 zł

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-29 11:41:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-29 11:41:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-29 11:41:17)