logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 sierpnia 2014r.

ZP.271.47.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na przebudowę pasa drogowego ul. Sasankowej

w Tarnowie Podgórnym z budową kanalizacji deszczowej

 

 

Informuję, że w dniu 28 sierpnia 2014r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Sasankowej w Tarnowie Podgórnym z budową kanalizacji deszczowej.

W postępowaniu złożono 4 oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

1 348 651,95 zł

 

2.

 KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1

62-270 Kłecko

1 284 179,67 zł

 

3.

 Budownictwo Drogowe VIGEN Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

1 293 960,00 zł

 

4.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

1 288 149,09 zł

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-29 11:39:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-29 11:39:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-29 11:39:22)