logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 maja 2018 r.

WOP.271.32.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

Informuję, że w dniu 28 maja 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu części działek stanowiących otoczenie świetlicy w Sadach - etap II. Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Najwyżej oceniona oferta nie mieści się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do złożenia dokumentów i składania jakichkolwiek wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

PROGRES Sebastian Kurpisz

Ul. Lipowa 40/9

64-100 Leszno

290 284,34

60

2.

GARDENAE s.c.

E. Gutowska, M. Antowski

Ul. Sienkiewicza 6/17

60-817 Poznań

249 685,08

60

3.

Zakład Architektury Zieleni

OGRODY BUGAŁA Piotr Bugała

Ul. Topolowa 6

63-140 Dolsk

352 345,80

60

4.

PLENERBUD GRZEGORCZYK Sp.j.

Ul. Wiklinowa 28, Kamionki

62-023 Gądki

234 621,27

60

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

PROGRES Sebastian Kurpisz Ul. Lipowa 40/9 64-100 Leszno - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym Wykonawca nie uwzględnił zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do kosztorysu) wprowadzonych przez Zamawiającego pismem z dnia 21 maja 2018r.

 

GARDENAE s.c. E. Gutowska, M. Antowski Ul. Sienkiewicza 6/17 60-817 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym Wykonawca nie uwzględnił zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do kosztorysu) wprowadzonych przez Zamawiającego pismem z dnia 21 maja 2018r.

 

PLENERBUD GRZEGORCZYK Sp.j. Ul. Wiklinowa 28, Kamionki 62-023 Gądki- oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym Wykonawca nie uwzględnił zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (do kosztorysu) wprowadzonych przez Zamawiającego pismem z dnia 21 maja 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-05-28 16:39:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-05-28 16:39:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-05-28 16:39:33)