logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 maja 2018 r.

WOP.271.31.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

                Informuję, że w dniu 25 maja 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę świetlicy w Swadzimiu,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

okres gwarancji w m-ach

1.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo, ul. Polna 1

64-316 Kuślin

199 208,66

60

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo, ul. Polna 1 64-316 Kuślin, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brak wycenionej pozycji nr 47 – montaż okna PCV z rozbiórki. Ponadto Wykonawca samodzielnie zmienił opis pozycji 3 i 74.

Pozycja 3:

Jest:

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek.

Powinno być:

Rozebranie posadzek z płytek.

Pozycja 74:

Jest:

Montaż zaworów termostatycznych do regulacji centralnego ogrzewania  w ilości 2 szt.

Powinno być:

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych w ilości 6 m.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-05-28 10:37:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-05-28 10:37:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-05-28 10:37:32)