logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 27 sierpnia 2013r.

ZP.271.56.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na remonty nawierzchni dróg: w Sierosławiu ul. Kasztanowa

i Ceradzu Kościelnym ul. Więckowicka

 

 

Informuję, że w dniu 27 sierpnia 2013r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni dróg: w Sierosławiu ul. Kasztanowa i Ceradzu Kościelnym ul. Więckowicka.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

Część II

Cena brutto

1.

 POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o.

Bonikowo; ul. Dworcowa 29

64-000 Kościan

115 115,70 zł

208 092,38 zł

2.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

122 965,99 zł

245 947,77 zł

 

 

Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną w obu częściach postępowania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono w obu częściach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-08-28 09:20:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-08-28 09:20:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-08-28 09:20:55)