logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 26 czerwca 2017 r.

WOP. 271.16.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1

 

               

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont gimnazjum w Tarnowie Podgórnym.

 

Z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

CAPITAL Sp. z o.o. Ul. Skryta 16 62-050 Mosina - wykonawca wykluczony w części 1 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie uzupełnił żądanego dokumentu i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta została odrzucona w części 1 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Dodatkowo oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp nie złożył wyjaśnień dotyczących opisów pozycji o numerach: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 2.2.7, 3.3.20, 4.4.25, 5.5.41, 5.5.42, 5.5.43, 6.6.49, 6.6.51, 6.6.53, 6.6.54 w kosztorysie ofertowym.

 

PRB ADAM Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Romana Maya 28 64-500 Szamotuły - wykonawca wykluczony w części 1 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie złożył żądanych dokumentów i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta została odrzucona w części 1 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie na część 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem ofert firm CAPITAL Sp. z o.o. i PRB ADAM Sp. z o.o. Sp.k., które jako jedyne mieściły się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (po przesunięciu środków z części 2), kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów i składania wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-06-27 11:51:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-06-27 11:51:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-06-27 11:51:52)