logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia  25 marca 2011 r.

BOP.271.14.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i budowę placów zabaw w Batorowie, Górze,

Jankowicach, Sierosławiu, Swadzimiu, Tarnowie Podgórnym i Wysogotowie

 

 

            Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu
24 marca 2011 r. zgodnie z  art. 93 ust.1 pkt.4 zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i budowę placów zabaw w Batorowie, Górze, Jankowicach, Sierosławiu, Swadzimiu, Tarnowie Podgórnym i Wysogotowie.        

 

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J. Kamionki ul. Porannej Rosy 3, 62-023 Gądki

przekracza kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

  • 1. GARTE s.c., os. T. Działyńskiego 1 E/75 62-020 Swarzędz

Cena oferty: 332.277,12 zł brutto, liczba punków - 98

 

  • 2. Konsorcjum:

DARMAR Dariusz Stos, Bożejowice 34, 59-700   Bolesławiec

Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz, Ostrowite 38, 87-400  Golub Dobrzyń

Cena oferty: 330.592,97 zł brutto, liczba punków - 99

 

  • 3. HYDRO WIELKOPOLSKA Place Zabaw Beata Przepióra, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina

Cena oferty: 217.451,70 zł brutto,  oferta odrzucona

 

  • 4. ELTETE Polska Sp. z o.o., ul. Zakładowa 2, 47-110 Kolonowskie

Cena oferty: 301.587,51 zł brutto,   oferta odrzucona

 

  • 5. Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J. Kamionki ul. Porannej Rosy 3, 62-023 Gądki

Cena oferty: 330.494,85 zł brutto, liczba punków - 100

 

  • 6. SATERNUS Sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów

Cena oferty: 335.764,78 zł brutto, liczba punków - 97

 

W postępowaniu odrzucono oferty:

HYDRO  WIELKOPOLSKA Place Zabaw Beata Przepióra, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, na podstawie art. 89 ust.1pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zaproponowany zestaw AGA w Baranowie ma za szeroką strefę bezpieczeństwa 8,26 m i nie zmieści się na placu którego max szerokość podana w SIWZ wynosi 6,2 m

- karuzela zaproponowana na plac zabaw w Górze ma średnicę 1,50 m, a wymagana jest 1,7 ±10 cm

- w Tarnowie Podgórnym plac zabaw miał być doposażony w zestaw z podwójną zjeżdżalnia, wykonawca zaoferował pojedynczą, zamiast karuzeli spodek wykonawca zaproponował karuzele z poręczami.

ELTETE Polska Sp. z o.o., ul. Zakładowa 2, 47-110  Kolonowskie na podstawie art. 89 ust.1pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonawca nie przedstawił certyfikatów na proponowane urządzenia i nie uzupełnił ich pomimo wezwania na postawie art.26 ust.3.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-03-25 08:32:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-03-25 08:34:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-03-25 08:34:05)