logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 24 listopada 2010 r.

BOP.3412-84/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie negocjacji bez ogłoszenia na odtworzenie nawierzchni bitumicznej po
                     robotach kanalizacyjnych w Chybach.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 23 listopada 2010 r. unieważniłem postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na odtworzenie nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych
w Chybach.

 

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę  jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-11-24 08:43:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-11-24 08:43:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-11-24 08:43:00)