logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZP. 271.28.2015

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           

Informuję, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę i szkołę w Lusówku wraz z zagospodarowaniem terenu i budową drogi.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-08-24 15:59:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-08-24 15:59:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-08-24 15:59:47)