logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 24 lutego 2012 r.

BOP. 271.9.2012

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu

komputerowego i kserokopiarek

 

 

            Informuje, że w dniu 24 lutego 2012 r. zostało unieważnione postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek.

 

Część I i III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.

Część II na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

  • 1. PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. j. Ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź

Cena:  część I - brak oferty, część II -152.355,18 zł brutto, część III - brak oferty

 

  • 2. Madbiuro s.c. ul. Grunwaldzka 54/5 60-311 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II - 57.423 zł brutto, część III - brak oferty

 

  • 3. BIG-PLUS Sp. z o.o. ul. Mostowa 11 61-854 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II -149.456,07 zł brutto, część III - brak oferty

 

  • 4. Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Promienista 121 60-141 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II -150.755,57 zł brutto, część III - 26.235,90 zł brutto

Część II po poprawie omyłki rachunkowej i uwzględnieniu 1 szt. w poz. 47 - 153.547,67 zł brutto.

 

  • 5. PHU POLYFAX Roman Ratkowski ul. Ściegiennego 100 60-147 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II -162.385,83 zł brutto, część III - brak oferty

Część II po uwzględnieniu 1 szt. w poz. 47 - 162.752,37 zł brutto

 

 

W ofercie nr 4 i 5 uwzględniono cenę dla 1 szt w pozycji 47 i doliczono do wartości oferty

W ofercie nr 4 poprawiono omyłkę rachunkową w pozycji 5 jest 20 szt. x 99,00 = 0,00 zł netto

Powinno być 20 szt. x 99,00=1980,00 zł netto

 

Odrzucono ofertę firmy:

Madbiuro s.c. ul. Grunwaldzka 54/5  60-311 Poznań - na  podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował materiały inne niż materiały oryginalne producenta sprzętu i nie udokumentował  dopuszczenia ich stosowania przez producenta sprzętu zgodnie z wymogami SIWZ pkt. 3.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-02-24 11:01:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-02-24 11:01:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-02-24 11:01:36)