logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, 23/04/2013

ZP.271.15.2013

 

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania

(po ponownym badaniu i ocenie ofert)

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  na zakup  artykułów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (dotyczy części 1)

 

            W związku z wpłynięciem pism na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający dokonał na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Pzp. powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zakup  artykułów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne (dotyczy części 1)

W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.         Daxer Dawid Kruś ul. Truskawiecka 1, 60-478 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zaoferowany w pozycji 151 oferty artykuł jest niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował długość taśmy 20 jardów, natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ 20m. Zaoferowany w pozycji 153 oferty artykuł jest niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował długość taśmy 30 jardów, natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ 30m. Zaoferowana w poz. 173 szerokość grzbietu jest niezgodna ze SIWZ.

Ponadto po ponownej analizie oferty stwierdzono brak wskazania w katalogach następujących pozycji:

- poz. 15 brak w katalogu kolorów pomarańczowy i ciemnozielony

- poz. 16 segregatory powinny być w 12 kolorach a są zaoferowane tylko w 11

- poz. 18 brak segregatora 4-ringowego

- poz. 22 bloczki nie posiadają wymiarów wymaganych w SIWZ

- poz. 34 nie ma zeszytów 16-kartkowych na podanej stronie

- poz. 36, 37, 52, 64, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 117, 118, 122,129,131,132, 148,  166, 174, 203 - brak artykułu na podanej stronie

- poz. 53 brak wskazania, który ze zszywaczy został zaproponowany w ofercie (na podanej stronie są 4 różne)

- poz. 134-138 brak wskazania artykułu w dostarczonych materiałach

- poz. 159 brak możliwości zweryfikowania wymiarów pudła

- poz. 163 brak pudła o podanych w SIWZ wymiarach

 

2.         P.W. KRAM Roman Dolata Ul. Słoneczna 2, 64-520 Obrzycko - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował w ofercie w poz. 196 zszywacz zasilany z sieci, natomiast Zamawiający wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zszywacz zasilany bateriami. Dodatkowo w poz. 83 Wykonawca zaoferował długopisy, które nie posiadają zabezpieczenia przed plamieniem, tak jak to było wymagane w SIWZ. Ponadto w poz. 64, 65, 67, 68 wykonawca nie wycenił baterii alkalicznych tak jak to było wymagane w SIWZ.

3.         Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował w poz. 15 formularza ofertowego 11 kolorów segregatora, natomiast Zamawiający wymagał 12 kolorów. 

Zamawiający unieważnia postępowanie na część 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-23 14:51:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-23 14:51:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-23 14:51:03)