logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 stycznia 2018 r.

WOP.271.61.2017

Nowy nr sprawy: WOP.271.4.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

 

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

Konsorcjum:

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

7 712 903,02

84

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-01-23 09:10:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-01-23 09:10:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-01-23 09:10:49)