logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 stycznia 2018 r.

WOP.271.62.2017

Nowy nr sprawy: WOP.271.3.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

 

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach wraz z budową lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Admiralską.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c., Ul. Michalin 25 64-320 Dobieżyn

Wartość brutto: 2 352 849,56 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

Jednakże Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

2 900 303,84

[48,67]

84

[40]

88,67

2.

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

2 482 902,30

[56,86]

84

[40]

 

 

96,86

3.

Konsorcjum:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25 64-320 Dobieżyn

2 352 849,56

[60]

84

[40]

 

100

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-01-23 09:18:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-01-23 09:18:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-01-23 09:18:00)