logo
logo bip

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 października 2009 r.

BOP. 3413-81/09

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo - gaśniczego

 

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 21 października 2009 r.  na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie na dostawę fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego"

Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę jaka zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Jednocześnie jako informację o wykluczonych wykonawcach i odrzuconych ofertach przedstawiamy druki ZP-18 i ZP-19.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-18

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-10-22 08:24:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-10-22 08:24:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-10-22 08:34:33)