logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2013r.

ZP.271.49.2013

Z A W I A D O M I E N I E  O  U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę Centrum Kultury w Przeźmierowie

 

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2013r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Kultury w Przeźmierowie.

W postępowaniu złożono 8 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

(punktacja)

1.

Konsorcjum:

 Lider: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa PARTNER Sp. z o.o.

Ul. Okrężna 10

64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe GOSBUD Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 1

63-800 Gostyń

7 065 350,99 zł

Po poprawieniu omyłek

7 065 338,96 zł

(99)

2.

Konsorcjum:

Lider: P.P.H.U. „MAREX" Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45

60-185 Skórzewo

Partner: Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

6 546 690,89 zł

Po poprawieniu omyłek

6 373 965,13 zł

(100)

3.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo

Ul. Polna 1

64-316 Kuślin

4 976 725,71 zł

Oferta odrzucona

4.

Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański

Ul. Ostatnia 35

60-102 Poznań

2 322 226,63 zł

Oferta odrzucona

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

6 568 397,28 zł

Oferta odrzucona

6.

 

 

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

5 927 024,66 zł

Oferta odrzucona

7.

 

 

JAKON Sp. z o.o.

Ul. Sowia 4

62-080 Tarnowo Podgórne

7 503 462,05 zł

(98)

8.

 

 

Remaxbud Sp. z o.o.

Ul. Jagodowa 77

62-002 Suchy Las

8 154 624,33 zł

(97)

 

Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 3. POS-REMAL Sławomir Świtała

Uzasadnienie - Wykonawca nie wycenił w ofercie pozycji z przedmiarów elektroakustycznego i mechaniki sceny. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wycenił w ofercie pozycji z przedmiarów elektroakustycznego i mechaniki sceny. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 6. PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wycenił w ofercie pozycji z przedmiarów elektroakustycznego i mechaniki sceny. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Oferta nr 4. Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański

Uzasadnienie - Wykonawca przedstawił kosztorys ofertowy na wykonanie rozbudowy szkoły podstawowej w Maniewie. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Oferta najkorzystniejsza, niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-08-22 09:38:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-08-22 09:38:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-08-22 09:38:29)