logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 maja 2015 r.

ZP. 271.9.2015

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           

Informuję, że w dniu 22 maja 2015 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.   

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy DEMOCO POLAND Sp. z o.o. Ul. Sowia 6/1 62-080 Tarnowo Podgórne, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym firmy Democo Poland Sp. z o.o. brak czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiał) i S (sprzęt), które były wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem oferty firmy Democo Poland Sp. z o.o., która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a każda kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów i składania wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-05-22 12:08:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-05-22 12:08:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-05-22 12:08:38)