logo
logo bip
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 września 2011 r.

BOP. 271.66.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji

inspektora nadzoru nad budową kanalizacji deszczowej

w rejonie ul. Lipowej i Topolowej w Sadach

 

 

 

          Informuje, że w dniu 20 września 2011 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lipowej i Topolowej w Sadach.

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

W postępowaniu złożono dwie oferty:

 

  • 1. „IZEX" Zakład Usługowy Projektowo - Budowlany,

ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16  59-220  Legnica

Cena oferty: 11.992,50 zł brutto,

 

  • 2. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 7.995,00 zł brutto,

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 2.980,91 zł brutto.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-09-21 08:33:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-09-21 08:33:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-09-21 08:33:25)