logo
logo bip

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 lutego 2019 r.

WOP.271.1.2019

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2019-02-21 13:58:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2019-02-21 13:58:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2019-02-21 13:58:15)