logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 grudnia 2016 r.

ZP. 271.68.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

Informuję, że w dniu 19 grudnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację Parku w Jankowicach w zakresie budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki zdrowia.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

FIOR Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

312 309,92

60

2.

SUN+ Agnieszka Turowska

Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013

62-006 Kobylnica

519 236,57

48

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

1. FIOR Sp. z o.o. Ul. Odkrywców 1-3/5 53-212 Wrocław

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. SUN+ Agnieszka Turowska Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013 62-006 Kobylnica

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca załączył do oferty kosztorys niezawierający wszystkich wymaganych pozycji z przedmiaru robót.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-12-20 10:00:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-12-20 10:00:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-12-20 10:00:06)