logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZP. 271.31.2015

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           

 

Informuję, że w dniu 18 sierpnia 2015 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla celów zamieszkania socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami małej architektury na działce nr 40/2 w Swadzimiu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

751 200,00

60

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-08-19 11:21:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-08-19 11:21:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-08-19 11:21:34)