logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2017 r.

WOP. 271.27.2017

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2

 

 

 

               

Informuję, że w dniu 18 lipca 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dojazdu po posesji - ul. Nowina w Baranowie (część 2).

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-19 08:42:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-19 08:42:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-19 08:42:20)