logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 czerwca 2012 r.

ZP. 271.15.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 18 czerwca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skateparku w Przeźmierowie. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ALTRAMPS s.c Tomasz Brzozowski, Dominik Wróbel Ul. T. Kościuszki 59 32-540 Trzebinia

Cena brutto: 357 607,90 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

Jednakże Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

  • 1. M.P.G. s.c.Monika Fogel-Głyda, Paweł GłydaUl. Okólna 68 95-002 Łagiewniki

cena brutto: 404 915,34 zł

  • 2. ALTRAMPS s.c Tomasz Brzozowski, Dominik Wróbel Ul. T.Kościuszki 5932-540 Trzebinia

Cena brutto: 357 607,90 zł

  • 3. DOMBUD Anna Zadrożna, Ryszard Zadrożny Sp. jawna Ul. Chorzowska 6444-100 Gliwice

Cena brutto: 257 090,16 zł

Z postępowania Zamawiający odrzucił oferty nw. firm:

  • 1. M.P.G. s.c.Monika Fogel-Głyda, Paweł GłydaUl. Okólna 68 95-002 Łagiewniki - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ - podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie odpowiedział na pismo Zamawiającego wzywające do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
  • 2. DOMBUD Anna Zadrożna, Ryszard Zadrożny Sp. jawna Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice -treść oferty nie odpowiada treści SIWZ - podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca wycenił w kosztorysie w pozycjach 2.010, 2.011, 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.016, 2.017, 2.018 włókna polipropylenowe w betonie B-37 w ilości innej niż było to wymagane przez Zamawiającego w projekcie budowlanym, który był załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie postępowanie zostanie ponowione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-06-19 10:41:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-06-19 10:41:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-06-19 10:41:18)