logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 października 2017 r.

WOP.271.48.2017

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 17 października 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy istniejących boiskach w Wysogotowie.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-10-18 11:35:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-10-18 11:35:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-10-18 11:35:12)