logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 października 2016 r.

ZP. 271.51.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 17 października 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Krętej.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie uzyskał prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Budowa budynku komunalnego w takiej wersji w jakiej przewidywała dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niemożliwa.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-10-18 10:47:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-10-18 10:47:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-10-18 10:47:22)