logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 września 2018 r.

WOP.271.67.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

 

Informuję, że w dniu 17 września 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Poznańskiej, Wiśniowej i Jankowickiej w Jankowicach - etap I.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

INSTALBUD Michał Prędki

ul. Wiśniowa 3

64-412 Chrzypsko Wielkie

279 483,92

72

2.

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

305 714,80

84

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-09-17 15:52:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-09-17 15:52:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-09-17 15:52:00)