logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 maja 2018 r.

WOP.271.20.2018

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 16 maja 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem i montaż zabudowy kontenerowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-05-17 13:43:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-05-17 13:43:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-05-17 13:43:57)