logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 maja 2019 r.

 

WOP.271.10.2019           

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 16 maja 2019 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę alei pieszo-rowerowej w Parku                         700-lecia w Tarnowie Podgórnym – etap I.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2019-05-17 10:08:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2019-05-17 10:08:47)