logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2017 r.

WOP.271.51.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

                Informuję, że w dniu 14 listopada 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym.   

W postępowaniu odrzucono ofertę Konsorcjum: Yocam Sp. z o.o. Ul. Świerkowa 29 62-090 Rostworowo; Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa,

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kosztorysie Wykonawcy brak:

- poz. 23 i 24 (kosztorys ofertowy zmieszczony na stronie Zamawiającego) - frezowanie  nawierzchni o pow. 104 m2 i 10 m2;

- poz. 18 (kosztorys ofertowy zmieszczony na stronie Zamawiającego)- frezowanie profilujące o pow. 168 m2;

W kosztorysie Wykonawcy dot. POR brak:

- poz. 6 (kosztorys ofertowy zmieszczony na stronie Zamawiającego)- montaż bariery rurowej  U-11a - 32mb.

Ponadto Zamawiający odstąpił od czynności poprawienia nw. omyłek w ofercie Konsorcjum, ponieważ czynność ta, nie ma wpływu na uznanie oferty Wykonawcy za niepodlegającą odrzuceniu. W kosztorysie Wykonawcy poz 18 i 19 zamieniono ilości m2 wykonania podbudowy z mieszanki związane  cementem tj:

- poz. 18 powinno być 351 m2 gr. 15cm jest 1058,00 m2 gr. 15cm

- poz. 19 powinno być 1058,00 m2 gr. 25cm jest 351 m2 gr. 25cm

W kosztorysie Wykonawcy poz 27 podano mniejszą ilości m2 wykonania umocnienia tj:

- poz. 27 powinno być 142,6 m2 jest 142,00 m2

W kosztorysie Wykonawcy poz 16 i 17 zamieniono ilości m2 wykonania podbudowy grubości 20cm  tj:

- poz. 16 powinno być 752 m2 gr. 20cm jest 2084,00 m2 grubości 10cm

- poz. 17 powinno być 20,00 m2 gr. 20cm jest 408 m2 grubości 20cm.

 

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem oferty KONSORCJUM: Yocam Sp. z o.o. i Budownictwa Drogowego Vigen Sp. z o.o., która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (po dołożeniu środków finansowych), a kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, składania wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-11-15 12:15:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-11-15 12:15:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-11-15 12:15:59)