logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 lipca 2014 r.

ZP. 271.25.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 14 lipca 2014r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę krzeseł do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie.  

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ w pkt. 3 ppkt. 9 zapisał, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i wózka do przewozu sztaplowanych krzeseł, natomiast w formularzu ofertowym omyłkowo wskazał, iż należy wycenić jedynie krzesła (część zamówienia publicznego). W związku z powyższym istnieje sprzeczność w zapisach i tym samym nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-15 09:56:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-15 09:56:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-15 09:56:09)