logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 czerwca 2018 r.

WOP.271.43.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

                Informuję, że w dniu 13 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę świetlicy w Swadzimiu,  gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

okres gwarancji w m-ach

1.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo, ul. Polna 1

64-316 Kuślin

194 999,99

60

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo, ul. Polna 1 64-316 Kuślin, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym brak wycenionych pozycji od 68 do 115.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-14 10:13:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-14 10:13:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-14 10:13:03)