logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 czerwca 2014r.

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu,

dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie

Gminy Tarnowo Podgórne - część III

 

 

Informuję, że w dniu 13 czerwca 2014r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - część III (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie; Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie).

 

Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu, w części III (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie; Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie), nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie prawne: Postępowanie w części III unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-06-16 16:58:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-06-16 16:58:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-06-16 17:07:43)