logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 12 kwietnia 2016 r.

ZP. 271.8.2016

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2016r. Zamawiający unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku komunalnego w Tarnowie Podgórnym ul. Kręta 2 wraz z zagospodarowaniem, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający błędnie opisał przedmiot zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiarze dotyczącym zagospodarowania terenu ujęto roboty budowlane, które ze względu na opracowywanie projektu budowy nowego budynku na działce nie będą wykonywane.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-04-13 10:27:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-04-13 10:27:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-04-13 10:27:15)