logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 lipca 2018 r.

WOP.271.46.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

 

Informuję, że w dniu 11 lipca 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska w Batorowie. Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Arkońska (stadion)

71-245 Szczecin

458 190,04

60

2.

REDOPOL Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

396 060,00

60

3.

P.H.U. „INSTAL" ZŁOTÓW

Marcin Kilichowski

ul. Staszica 10a

77-400 Złotów

449 047,00

60

4.

CT SPORT Sp. z o.o.

ul. Tomasza Drobnika 43

60-693 Poznań

460 134,81

60

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-07-12 13:56:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-07-12 13:56:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-07-12 13:56:31)