logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 12 marca 2018 r.

WOP.271.11.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

               

 

Informuję, że w dniu 12 marca 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Obornicka 235B

60-650 Poznań

7 456 614,57

84

2.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

7 379 712,42

84

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-03-12 16:44:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-03-12 16:44:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-03-12 16:44:03)