logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.34.2016

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 10 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację strychu na cele mieszkaniowe wraz z termomodernizacją budynku w Rumianku ul. Szkolna 13.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-11 09:21:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-11 09:21:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-11 09:21:05)