logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.40.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 11 sierpnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę krzeseł i wózka do budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

W postępowaniu złożono  5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

1.

RS PROJEKT Renata Szadel

Ul. Starorzeczna 12 m.2/2, 62-030 Luboń

117 278,04

2.

Mega System Sp. z o.o.

Ul. 10 Lutego 15, 08-110 Siedlce

116 358,00

3.

Centrum SEDNO Sp. z o.o.

Ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

96 678,00

4.

MERIWA Sp.j.

Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin

170 286,12

5.

Tronus Polska Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

617 583,00

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Centrum SEDNO Sp. z o.o. Ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca uzupełnił dokumenty na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. w niewłaściwej formie, i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Tronus Polska Sp. z o.o. Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający informuje, iż z postepowania odrzucono oferty nw. firm:

RS PROJEKT Renata Szadel Ul. Starorzeczna 12 m.2/2, 62-030 Luboń - oferta odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował krzesło, które nie spełnia wszystkich wymagań Zamawiającego zapisanych w SIWZ, Wykonawca zaoferował krzesło z dwoma podłokietnikami, natomiast Zamawiający wymaga krzesła z jednym podłokietnikiem; wymiary zaoferowanego krzesła nie odpowiadają wymiarom wymaganym w SIWZ.

 

Mega System Sp. z o.o. Ul. 10 Lutego 15, 08-110 Siedlce - oferta odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował krzesło, które nie spełnia wszystkich wymagań Zamawiającego zapisanych w SIWZ, Wykonawca zaoferował krzesło z dwoma podłokietnikami, natomiast Zamawiający wymaga w SIWZ krzesła z jednym podłokietnikiem.

 

MERIWA Sp.j. Al. Warszawska 150, 20-824 Lublin - oferta odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował krzesło, które nie spełnia wszystkich wymagań Zamawiającego zapisanych w SIWZ. Wymiary zaoferowanego krzesła nie odpowiadają wymiarom wymaganym w SIWZ.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-11 15:04:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-11 15:04:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-11 15:04:20)