logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.16.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rumianku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

GARTE Sp. z o.o. sp.k. Ul. Słoneczna 5 62-020 Swarzędz

Cena brutto:  219 122,21zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

Jednakże, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 

 

Zakład Murarski Marek Dobieżyn

Ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań

272 681,12

x

2.

Gardenae s.c.

Ul. Skryta 15/5, 60-779 Poznań

199 514,23

x

3.

GARTE Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Słoneczna 5

62-020 Swarzędz

219 122,21

100

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

  1. Zakład Murarski Marek Dobieżyn Ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. Gardenae s.c. Ul. Skryta 15/5, 60-779 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.  Oferta została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-11 11:13:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-11 11:13:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-11 11:13:34)