logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 10 lipca 2012 r.

ZP. 271.27.2012

 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

     Informuję, że w dniu 10 lipca 2012 r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu pod miejsce biwakowe w Swadzimiu, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-10 09:25:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-10 09:25:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-10 09:25:56)