logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 czerwca 2016 r.

ZP. 271.28.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           

Informuję, że w dniu 08 czerwca 2016 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku komunalnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. 25 Stycznia 45.   

W postępowaniu odrzucono ofertę Zakładu Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal Ul. Poznańska 7/4 62-045 Pniewy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował termin gwarancji 36 miesięcy, natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ gwarancji minimum 60 miesięcy.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z odrzuceniem oferty Zakładu Instalacji Sanitarnych KOWAL Rober Kowal Ul. Poznańska 7/4 62-045 Pniewy, która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kolejna oferta niezależnie od sytuacji czy podlega odrzuceniu czy nie, przekracza wartość, którą dysponuje Zamawiający na finansowanie zamówienia, Zamawiający odstąpił od czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów i składania wyjaśnień. Przeprowadzenie tych czynności w konsekwencji pozostawałoby bez wpływu na fakt unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-06-09 09:56:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-06-09 09:56:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-06-09 09:56:40)