logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.18.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 08 sierpnia 2014r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Batorowskiej w Batorowie.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-11 08:54:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-11 08:54:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-11 08:54:42)