logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 04 lipca 2017 r.

WOP. 271.24.2017

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 04 lipca 2017 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę warsztatów terapii zajęciowej w Tarnowie Podgórnym.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-05 09:29:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-05 09:29:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-05 09:29:06)