logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 5 lutego 2014r.

ZP.271.86.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E  O  U N I E W A Ż N I E N I U   P O S T Ę P O W A N I A

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie

 

 

Informuję, że w dniu 5 lutego 2014r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie.

W postępowaniu złożono 5 ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(punktacja)

1.

Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber

Ul. Dworcowa 40B, 62-045 Pniewy

1 420 622,80

Oferta odrzucona

2.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

1 832 260,93

Po poprawieniu omyłek

1 831 792,66

(98)

3.

Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c.

Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

1 251 378,74

Oferta odrzucona

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER 87

Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

1 784 000,00

Po poprawieniu omyłek

1 783 987,26

(99)

5.

DANKAR Usługi Budowlane, Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

1 541 304,98

(100)

 

 

 

Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 1: Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty kosztorys, który nie zawiera wszystkich pozycji przedmiarów robót, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 3: Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty kosztorys, który nie zawiera wszystkich pozycji przedmiarów robót, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie.

Uzasadnienie faktyczne: cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-02-05 12:42:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-02-05 12:42:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-02-05 12:42:27)