logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 1 czerwca 2018 r.

WOP.271.38.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

                Informuję, że w dniu 1 czerwca 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie z wolnej ręki na wynajem i montaż zabudowy kontenerowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie,  gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

 

Po przeprowadzonych negocjacjach wynika, iż sposób wykonania przedmiotu zamówienia w istotny sposób odbiega od przedmiotu zamówienia opisanego projektem, w związku z tym nie jest możliwe dalsze kontynuowanie postępowania w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp bowiem dochodzi do zmian istotnych zarówno pod względem technicznym jak i terminu wykonania.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-06-04 16:55:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-06-04 16:55:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-06-04 16:55:24)