logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 2 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

WOP.271.55.2018

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

               

Informuję, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę elementów infrastruktury transportu publicznego w Jankowicach i Lusówku.

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-03 09:08:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-03 09:08:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-03 09:08:09)