logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 02 czerwca 2015 r.

ZP. 271.15.2015

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

           

 

Informuję, że w dniu 02 czerwca 2015 r. zostało unieważnione postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami małej architektury w Swadzimiu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-03 10:52:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-03 10:52:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-03 10:52:19)